Om Finishline

Sammen mot ditt mål- uansett nivå!

 
Morten Mørland Finishline
Morten Mørland Finishline Oslo

Med en ungdomstid preget av stadig tilbakevendende mageproblemer, kombinert med full sykkelsatsing, gjorde dette at Morten tidlig fattet interesse for trening og ernæring. Paralellt med sykkelsatsingen utdannet Morten seg derfor innenfor ernæringsfaget. På denne veien merket han fort at noe manglet. Det var svært mange “der ute” som var gode innenfor trening eller ernæring, men svært få hadde “helhetsblikket”. Når man vet hvor viktig kosthold er for helse, trening og prestasjon var det på tide å la “Finishline” se dagens lys i 2012. Baktanken var også at “mannen i gata” skulle kunne få den beste oppfølgingen innenfor begge disse områdene. Optimal trening og/eller kosthold for å nå målene man setter seg, uansett nivå, er derfor grunnsteinen “Finishline” er bygget på!

Visjonen og hovedmålet til “Finishline” er at du skal få et personlig opplegg tilpasset dine mål, behov og hverdag. Det finnes mange bøker, teorier, dietter og annet om hvordan man skal trene og spise. Felles for disse er at de svært ofte passer dårlig til egen livsstil eller livssituasjon. Et opplegg som er fullstendig tilpasset DEG gir både en økt mestringsfølelse, samtidig som det øker sannsynligheten for en langvarig endring. Målet er at du som kunde hos “Finishline” ikke bare skal nå de målene du setter deg, men også øke kunnskapsnivået på veien rundt temaene som er i fokus.